? برچسب راحله ترکمن - کوچه باغ شعر

کوچه باغ شعر

«بهترین شعرها و عاشقانه‌هایی که خوانده‌ام»

یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:51 ق.ظ

از تمام هیاهوی این دنیا

از تمام هیاهوی این دنیا
تنها پنجره ای می خواهم
که سالها
در انتظار تو
بر شیشه های مه گرفته اش
آه بکشم...

از: راحله ترکمن

برچسب‌ها: راحله ترکمن
شنبه 13 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 08:37 ق.ظ

نباید عاشقت می شدم!

نگاهت را

هنوز از روی عینکم
پاک نکرده ام
و ته کفش هایم
هنوز یک تکه از جنگل
حضور دارد!
من هنوز
خوابهای سفید
می بینم
و فکرهای کهنه ای دارم...
می دانم
اشتباه کردم
نباید عاشقت می شدم!

"راحله ترکمن"

برچسب‌ها: راحله ترکمن