? برچسب اشعار و سخنان شل سیلور استاین - کوچه باغ شعر

کوچه باغ شعر

«بهترین شعرها و عاشقانه‌هایی که خوانده‌ام»

چهارشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 07:11 ق.ظ

نمی خواهم بجنگم

نمی خواهم بجنگم

تو را می خواهم
تنگ در آغوش گیرم
نمی خواهم بجنگم
می خواهم بازی دیگری کنم

که در آن
به جای جنگیدن
همدیگر را در آغوش می فشارند
و می توان غلتان
بر قالیچه ئی خندید
و می توان هم را بوسید
و بغل زد
آن جایی که انگار
همه پیروزند .

"شل سیلور استاین"

 

 + شل سیلور استاین، شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و خواننده آمریکایی (1930-1999)


شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 09:00 ق.ظ

دلم واست تنگ می شه

من می دونم که تو خوبی

اما می دونم که خیلی خوب نیستی
می دونم که دوست دارم
اما مطمئنم که خیلی دوست ندارم
می دونم که خیلی قشنگی
اما باور دارم که خوشکل تر از تو زیاد هست
می دونم که عاشقتم
ولی اگه یکی پیدا بشه می تونم دوباره عاشق بشم
اما تو نمی دونی که من گاهی...

بیشتر وقت ها...

همیشه ....
دلم واست تنگ می شه. 

 

"شل سیلور استاین"