? برچسب اشعار مهدی ج.و - کوچه باغ شعر

کوچه باغ شعر

«بهترین شعرها و عاشقانه‌هایی که خوانده‌ام»

شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 10:40 ق.ظ

بهار فقط عطر تن توست

نه آمدن این

شکوفه هاى بادام

و نه عطر تازه هوا،

پرستو ها هم بى خود
شلوغش کرده اند
..!

بهار فقط

عطر تن توست ..!

 

"مهدى جوافشان"

دوشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 07:15 ق.ظ

حتما که نباید شعر بلد باشى

حتما که نباید شعر بلد باشى

تنها، بودن‌ت کافى ست،
همین که مى خندى،
نگاهم مى کنى،
و یا صداى‌ت را
در آغوشم جا مى گذارى،
همین بوى آرام نفس هات
که دورم مى پیچد.
بوسیدن چشمات،
یا خیره شدن به راه رفتن‌ت،
همه اینها یعنى شعر
تنها بودن‌ت کافى‌ست...

"مهدى ج.و"


برچسب‌ها: اشعار مهدی ج.و
دوشنبه 17 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 08:31 ق.ظ

روزهاى تلخ بى حوصلگى

گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگى
یک بوسه
بوى خوش یک پیراهن
و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده
یک جور خوبى
حال آدم را عوض مى کند
و اینطور آدم مى فهمد
لذت دنیا

داشتن کسى ست
که دوست داشتن را بلد است

به همین سادگى ...!


"مهدى ج.و"

برچسب‌ها: اشعار مهدی ج.و
شنبه 5 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 10:47 ق.ظ

پاییز نام دیگر دلتنگى ست

پاییز نام دیگر دلتنگى ست،
وقتى میان برگ هاى
سرخ و نارنجى اش
خیابان ها شلوغ مى شوند
از عاشقانه هاى دو نفره،
و من خیره به آدم هایى
که از کنارم مى گذرند
مدام تکرار مى کنم
میان همه اینها، چرا تو نیستى ..!؟
چرا از تمام این آدم ها
فقط تو را گم کرده ام ..؟

"مهدى ج.و"


http://jv-mehdi.blogfa.com/

برچسب‌ها: اشعار مهدی ج.و
دوشنبه 13 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 10:22 ق.ظ

یادگار

تنها یادگار تو 
دستهایم هستند 
که هنوز هم 
بوی تنت را می دهند...!

"مهدی ج.و"


http://mehdi-jv.blogfa.com/

برچسب‌ها: اشعار مهدی ج.و