? برچسب اشعار اصغر عظیمی مهر - کوچه باغ شعر

کوچه باغ شعر

«بهترین شعرها و عاشقانه‌هایی که خوانده‌ام»

سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 09:02 ق.ظ

باد با رقصیدن از پیراهنت رد می شود

باد با رقصیدن از پیراهنت رد می شود

آب سرمست است وقتی از تنت رد می شود

 

من که دورم از تو اما خوش به حال هر نسیم

وقتی از گل های سرخ دامنت رد می شود

 

خوش به حال لرزش دستی که با لرزیدن از -

مرزهای دکمه ی پیراهنت رد می شود !

 

خوش به حال گردش سیاره  وقتی نیمه شب -

از مدار چشم های روشنت رد می شود !

 

خوش به حال هرم آن بازوی عریانی که گاه

مثل پیچک های باغ از گردنت رد می شود !

 

من که گفتم "چشم"! اما خوش به حال هر که از -

"لطفا از این بیشتر نه!" گفتنت رد می شود !

 

" اصغر عظیمی مهر "