? بعد از تو... - کوچه باغ شعر

کوچه باغ شعر

«بهترین شعرها و عاشقانه‌هایی که خوانده‌ام»

شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 ساعت 02:57 ب.ظ

بعد از تو...

نازنینم !

عادت نیست از این فاصله برای تو نوشتن.. اجبار است.

اعترافش هم وحشتناک است

ولی‌ همین تاریکی‌

همین سکوت محض

این درد

تو را به من نزدیکتر می‌‌کند!

آدم ها

با حضور‌های کم رنگشان

با بودن‌هایی‌ که به بدترین وجه ممکن

با منطقی‌ که من نمی‌فهمم

با احساسی‌ که آنها نمی‌‌فهمند

واقعه‌ی نبودن تو را یادآوری می‌‌کنند!

بعد از تو

هیچ چیزِ آدم‌ها

جز لحظه ی وداع‌شان

برای من شور آفرین نیست.

 

"نیکی‌ فیروزکوهی"

(بخشی از یک شعرِ بلند

----------------------------------------------------
 

دفتر عشق:

+ موهایت شعله‌های آتشند.. هیچ بادی آنها را خاموش نمی‌کند... لوسیان بلاگا

++ تو نیستی و من هر روز یادت را در آغوش می گیرم... "ناشناس"


نظرات (9)
+ دنیا
بعدازتو...
زیبای غم انگیز
دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 06:17 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام این متن بعد از تو خیلی زیبا بود.....با اجازه کپی کردم...

اگه دوس نداشتین خبرم کنین....
سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 04:05 ب.ظ
امتیاز: 0 0
+ عاطفه
وبلاگتون عالیه جناب
دوشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 01:10 ب.ظ
امتیاز: 0 0
با بودنهایی به بدترین وجه ممکن
با منطقی که من نمیفهمم...
عالیست عالی...
" ...
ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻲ

و ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ

ﻣﻦ ﺧﻮب ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ

ﭼﻘﺪر دﺳﺘﺎﻧﺖ از زﻧﺪﮔﯿﻢ دور اﺳﺖ

...

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻏﺬا ﻫﺮ روز روی ﮔﺎز ﻣﻲ ﺳﻮزد

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﺸﻮ ﺧﺎک ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ

ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪارم

ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻢ

ﻣﺒﺎدا ﻛﻨﺎرم ﻧﺒﺎﺷﻲ

ﻣﺒﺎدا ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورم..."
نسترن
یکشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 12:41 ب.ظ
امتیاز: 0 0
در تلاطم زندگی

فکر کردن به تو

سرودن یک بیت است

وسط امتحان ریاضی!
یکشنبه 28 دی‌ماه سال 1393 ساعت 11:59 ق.ظ
امتیاز: 0 0
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ ... ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻧﻪ !
‏( ﺑﺎﺩﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻮﻩ ﺷﺪﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﭼﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ؟ ‏)
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻲﺑﻨﺪﻡ
ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻲﺑﻨﺪﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ؟ !
ﻛﻪ ﺩﺭﺧﺖﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﻛﻮﻩﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺤﻤﻠﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽﺑﺎﺭﺩ
ﺑﺮﻑ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ
ﻣﻲﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻨﮓﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻣﺶ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻛﻮﻩﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ؟
ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ ... ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ
ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﻭ ﻣﯽﺭﻭﺩ
ﻣﯽﺭﻭﺩ
ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ...
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ
ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩﺍﯼ
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﮕﺮﺩﯾﻢ ..........
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﻮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ
خیلی قشنگ بود خیلی ممنون
یکشنبه 28 دی‌ماه سال 1393 ساعت 11:23 ق.ظ
امتیاز: 0 0
+ میترا
سلام دوست عزیز وبلاگ بسیار پرباری دارید
نزدیک به یک سال و نیمه که دنبالش میکنم انتخاب هاتون رو دوست دارم
موفق و شاد باشید
هم د ر کار وبلاگ نویسی هم در زندگی
یکشنبه 28 دی‌ماه سال 1393 ساعت 08:09 ق.ظ
امتیاز: 1 0
+ هلیا
خیلی زیباست ...
شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 ساعت 08:27 ب.ظ
امتیاز: 1 0
+ نیلوفر
متن زیبایی ست...بخصوص جمله آخر...به دلم نشست
سپاس
شنبه 27 دی‌ماه سال 1393 ساعت 04:56 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :